Strefa Wiedzy

Co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz sprzedawać energię z OZE

2024-05-23

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki, dlatego inwestuje w nie coraz więcej samorządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Instalacje OZE w pierwszej kolejności zaspokajają zapotrzebowanie na energię elektryczną Inwestora natomiast nierzadko zdarza się, że wyprodukowanej energii jest za dużo. W ten sposób podczas produkcji energii powstają jej nadwyżki. Co z tym zrobić? Sprawdź, jak wygląda sprzedaż energii z OZE.

Sprzedaż energii z OZE a rodzaj i wielkość instalacji

Zielona energia jest najczęściej produkowana przy pomocy elektrowni wiatrowych, wodnych, biogazowni i farm fotowoltaicznych. Szczególną popularnością cieszy się ostatnie z wymienionych rozwiązań, które jest stosowane na różną skalę. Sprzedaż energii elektrycznej odnawialnej zależy zaś m.in. od wielkości posiadanej instalacji. Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii wyróżniamy ich następujące rodzaje:

  • duże instalacje i farmy słoneczne - systemy o mocy większej niż 1 MW,
  • małe instalacje - o mocy 50 kW-1 MW,
  • mikroinstalacje - o mocy mniejszej niż 50 kW.

A dlaczego warto zdecydować się na sprzedaż energii z OZE? Trudno w większym stopniu sterować energią słoneczną, więc trzeba przygotować się na to, że powstaną jej nadwyżki. Dzięki możliwości sprzedaży zagospodarujesz ją zaś z korzyścią dla finansów.

Kto może sprzedawać energię z OZE?

Sprzedaż energii z fotowoltaiki oraz innych odnawialnych źródeł podlega regulacjom prawnym. Warunek, jaki trzeba spełnić to m.in. posiadanie instalacji on-grid (podłączonej do sieci elektroenergetycznej). Minimalna moc systemu ma z kolei wynosić 0,8 kW. 

Warto też pamiętać, że w przypadku firm dysponujących instalacjami powyżej 999 kW (0,99 MW), do sprzedaży potrzebna jest koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej OZE wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki. Z obowiązku ubiegania się o nią są zwolnieni wytwórcy energii pochodzącej z mikroinstalacji, małych instalacji (działalność można wykonywać po wpisaniu firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji MIOZE), biogazu rolniczego (w instalacjach innych niż mikroinstalacja lub wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji) oraz biopłynów.

Co zrobić z nadwyżką energii?

Planując rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki, trzeba poznać wszystkie możliwe opcje. Istnieją zaś cztery podstawowe sposoby sprzedaży energii. Co ważne, to które będą dostępne w Twoim przypadku, zależy od rodzaju instalacji. Szczegóły poznasz poniżej.

Net-billing

Net-billing to model sprzedaży nadwyżek prądu na podstawie cen ustalanych giełdowo. Oznacza to, że za każdą kWh otrzymujesz odpowiednią kwotę, a energia jest rozliczana wartościowo, nie ilościowo. W jaki sposób określana jest cena? Jeszcze do niedawna sprzedaż była możliwa po średniej miesięcznej cenie prądu z poprzedniego miesiąca. Zgodnie z nowymi przepisami (od 1 lipca 2024), rozliczanie w net-billingu będzie opierać się o cenę godzinową. Sprzedaż energii w takiej formie jest dostępna wyłącznie dla mikroinstalacji.

Zakup przez sprzedawcę zobowiązanego

Właściciele instalacji OZE o mocy do 500 kW mogą skorzystać ze sprzedaży nadwyżki poprzez zakup przez sprzedawcę zobowiązanego. Na czym to polega? Podmiot jest wyznaczany przez Prezesa URE. Do jego obowiązków należy zaś odkupywanie energii oferowanej przez wytwórcę OZE po cenach opublikowanych przez Prezesa URE, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo oraz stały rynek zbytu. 

Umowa bilateralna / PPA

Wszyscy wytwórcy OZE, bez względu na moc instalacji, mogą skorzystać z zasad wolnorynkowych. Oznacza to sprzedaż energii na własną rękę poprzez zawarcie kontraktu zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. Specyficzną odmianą takich kontraktów są też umowy długoterminowe tzw. PPA(Power Purchase Agreement), a gdy stroną kupującą jest przedsiębiorstwo: cPPA (Corporate Purchase Agreement). Zasady sprzedaży energii elektrycznej z OZE są tu dość elastyczne i dają szansę wynegocjowania najlepszych warunków dla obu stron.

System aukcyjny

Właściciele mikro, małych i dużych instalacji fotowoltaicznych mogą zdecydować się na sprzedaż energii z farmy fotowoltaicznej w systemie aukcyjnym. Jak to wygląda w praktyce? Inwestorzy składają swoje oferty razem z kwotami, jakie chcieliby uzyskać za sprzedaż. Po wygraniu aukcji możesz zaś przez 15 lat otrzymywać stałą stawkę za nadwyżki prądu.

Kupimy Twoją zieloną energię!

Sprzedaż energii elektrycznej z OZE może przynieść wiele korzyści oraz zadbać o bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstwa. Szukasz sprawdzonego partnera? Sprawdź naszą ofertę: w Veolia gwarantujemy współpracę na wspólnie ustalonych zasadach, a bogaty wachlarz usług i wieloletnie doświadczenie dają pewność, że znajdziemy rozwiązanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy. Nasza oferta jest skierowana do wytwórców energii o mocy powyżej 500 kW - sprawdź szczegóły i sprzedaj nam swoją zieloną energię.