Systemy wsparcia dla wytwórców OZE

Wspieranie rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) to jeden z najważniejszych celów polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. Polska jako kraj członkowski UE została zobligowana do zwiększenia udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii brutto w kolejnych latach, aż do osiągnięcia wyznaczonych przez Unię celów. Na jakie wsparcie mogą liczyć wytwórcy OZE w Polsce?

Czytaj dalej… from Systemy wsparcia dla wytwórców OZE