Odkup energii z OZE

Najczęściej zadawane pytania

W celu zmiany kontrahenta, zgodnie z wymogami Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, sprzedaną i pobraną (na potrzeby własne) energię elektryczną musi bilansować handlowo jeden podmiot – konieczne jest zawarcie dwóch umów: zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. Efektem tego będzie dokonanie zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz zgłoszenia zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB).

To bardzo proste. Wystarczy, że podpiszesz z nami umowy zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej. Na podstawie pełnomocnictwa dokonamy wszystkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy oraz zmianą POB.

Proces zmiany trwa minimum 21 dni od daty powiadomienia przez nas odpowiedniego operatora o zawartych z klientem umów.

Informacje te umieszczone są na fakturze lub w umowie za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

  • IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
  • GUD – Generalna Umowa Dystrybucyjna
  • PPE – Punkt Poboru Energii
  • TPA – Third Party Access – proces zmiany sprzedawcy
  • TGE – Towarowa Giełda Energii
  • POB – Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe

Aby otrzymać od nas ofertę wystarczy: podać typ instalacji, moc instalacji, planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej, okres dostawy. Dodatkowo korzystnym będzie podanie również lokalizacji instalacji, planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w granulacji miesięcznej oraz historyczny profil sprzedaży energii.