Veolia

Program bezzwrotnych dofinansowań

Program bezzwrotnych dofinansowań ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć

 • Wymiana urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektowności energetycznej.
 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

*dotyczy planowanych przedsięwzięć realizowanych na istniejących obiektach

Korzyści dla Klienta

 • Pozyskanie dofinansowania bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia.
 • Pozyskanie dofinansowania bez względu na wielkość inwestycji.
 • Dofinansowanie nie jest liczone, jako pomoc publiczna. Wymaga jedynie konsultacji z innym podmiotem udzielającym dodatkowego wsparcia finansowego w celu pozyskania pozytywnej opinii.

Proces pozyskania dofinansowania

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w czasie trwającego naboru (tryb ciągły do momentu wykorzystania przewidzianej puli dofinansowań na dany rok).
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie z Veolią.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą danego przedsięwzięcia lub umowy przyłączeniowej.
 • Realizacja przedsięwzięcia.
 • Dostarczenie dokumentów potwierdzających zakończenie przedsięwzięcia.
 • Złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania.
 • Wypłata dofinansowania.

Pliki do pobrania: