Hybrydowe Systemy Energetyczne

Oferta

Wspieramy naszych klientów w procesie transformacji energetycznej poprzez zapewnienie im niezależnych dostaw niskoemisyjnej energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu w konkurencyjnych cenach systemów Źródeł Pozasystemowych.

Nasze rozwiązania realizowane są najczęściej na terenach zurbanizowanych z ograniczonym dostępem do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej oraz ograniczonej mocy przyłączeniowej tradycyjnej sieci cieplnej i gazowej.

W ramach naszych usług projektujemy, budujemy oraz zapewniamy opiekę operatorską następujących systemów energetycznych:

Nasze rozwiązania są dopasowane do specyficznych potrzeby naszych klientów oraz spełniają najnowsze wymagania prawne i techniczne dla systemów niskoemisyjnych.

Nasza oferta skierowana jest do:

Instytucje publiczne (gminy, spółki komunalne, szkoły, uniwersytety, szpitale)

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Deweloperzy osiedli mieszkaniowych

Deweloperzy budynków biznesowych i przemysłowych

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Współpraca

W ramach usług Transformacji Energetycznej, proponujemy współpracę w modelu:

Umowa inwestycyjna

Veolia własnymi zasobami ludzkimi i własnym nakładem finansowym, opracowuje kompletą dokumentację techniczną, wykonuje i eksploatuje system energetyczny, na terenie inwestycji Klienta, zgodnie z jego potrzebami i przy jego współpracy. Klient na mocy umowy oświadczenie przez Veolia usługi sprzedaży, kupuje od Veolia ciepło, chłód lub energie elektryczną.

Umowa partycypacyjna

Veolia świadczy usługi doradcze w zakresie wsparcia przy doborze rozwiązania Źródła Pozasystemowego przez Klienta oraz partycypuje w kosztach zakupu urządzeń dla zaprojektowanego Źródła Pozasystemowego. Stając się operatorem systemu oraz na mocy odrębnej umowy i ustalonych warunków finansowych, Veolia wydzierżawia Źródło Pozasytemowe Klientowi. Koszty eksploatacji systemu oraz zakupu energii elektrycznej lub gazu ponosi Klient.

Etapy procesu współpracy z Veolia

1

Kontakt Klienta z przedstawicielem VECP – DTE

2

Ustalenie potrzeb Klienta

3

Podpisanie umowy współpracy/inwestycyjnej

4

Przygotowanie i uzgodnienie koncepcji rozwiązania

5

Pozyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych

6

Przygotowanie i uzgodnienie projektu technicznego

7

Wyłonienie dostawców i wykonawców

8

Montaż urządzeń, niezbędne pomiary, uruchamianie i automatyka systemu.

9

Podpisanie niezbędnych umów podwykonawczych, eksploatacyjnych i usługowych

10

Obsługa serwisowa systemu energetycznego

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Zaufany i profesjonalny partner w realizacji nowej inwestycji klienta.
 • Doskonała obsługa klienta biznesowego.
 • Proste umowy i terminowe rozliczenia.
 • Spełnione wymagania legislacyjne co do wykorzystania ekologicznych/niskoemisyjnych źródeł energii.
 • Zaspokojone potrzeby energetyczne nowej inwestycji (budynki, hale przemysłowe, inne)
 • Ograniczone koszty energii elektrycznej, cieplnej i chłodu.
 • Redukcja emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.
 • Większa niezależność energetyczna, elastyczność i bezpieczeństwo dostaw energii.
 • Większa kontrola i wpływ na wybór rozwiązań odpowiednich dla inwestycji klienta.
 • Nowoczesne i sprawdzone technologie.
 • Zdalny podgląd parametrów pracy urządzeń energetycznych.
 • Możliwość podejmowania działań prewencyjnych zapobiegających awariom.