Strefa Wiedzy

W jaki sposób przyspieszyć rozwój OZE w Polsce?

2024-04-12
Rozwój sektora OZE w Polsce jest niezwykle dynamiczny, jednak napotyka na swojej drodze liczne przeszkody. Czy można go pobudzić i jakie problemy musi pokonać energia odnawialna w Polsce? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Rozwój OZE a korzyści dla polskiej gospodarki

Mówiąc o zaletach odnawialnych źródeł energii, najczęściej wymienia się korzyści, jakie przynoszą dla środowiska. To jeden z filarów dążenia do neutralności klimatycznej, która zgodnie z założeniami Unii Europejskiej ma zostać osiągnięta w krajach wspólnoty w 2050 r. Co z gospodarką? OZE w Polsce oznacza następujące korzyści:

  • ograniczenie importu paliw kopalnych,
  • większe bezpieczeństwo dostaw energii dzięki lokalnej produkcji,
  • niższe koszty wytwarzania energii,
  • niższe ceny dla odbiorców,
  • nowe inwestycje, a przez to stworzenie miejsc pracy.

Oparcie się w możliwie jak największym stopniu o krajowe zasoby energii pochodzące z odnawialnych źródeł, pozwoli zredukować zależność od energii importowanej. Większy udział energii odnawialnej w Polsce wpłynie także na stymulację i poprawę konkurencyjności gospodarki, dlatego przyniesie długofalowe korzyści dla jej rozwoju.

Aktualna sytuacja OZE w Polsce

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej to zielona transformacja z bardzo ambitnymi założeniami. W 2023 r. zaktualizowano unijną dyrektywę w sprawie energii odnawialnej, ustanawiając jednocześnie nowy cel, wynoszący 43,5 proc. udział OZE w miksie energetycznym UE do 2030 r. (poprzedni cel na ten rok wynosił 30 proc.). Jak jest teraz? Procent energii odnawialnej w Polsce w 2023 r. wyniósł według danych Instytutu Fraunhofera 26 proc. Odnotował więc kilkuprocentowy wzrost w stosunku do poprzednich lat: w 2021 r. było to 14,7 proc., a w 2022 - 19,3 proc. 

Dlaczego energetyka odnawialna w Polsce poprawiła swój wynik? Jednym z ważniejszych czynników był szybszy przyrost mocy w tych technologiach. W 2023 r. w polskim systemie energetycznym pracowało 14,28 GW mocy w panelach słonecznych (6,66 GW w 2021 r.) i 9,63 GW w turbinach wiatrowych (7,95 GW w 2021 r.). 

Jak pobudzić rozwój OZE w Polsce?

Uzyskane wyniki, mimo że coraz lepsze, nadal nie są satysfakcjonujące. A zgodnie z dyrektywami unijnymi, Polska ma sporo do nadrobienia. Jak przyspieszyć rozwój OZE? Dyskusja, która często przewija się w przestrzeni publicznej, dotyczy tzw. ustawy wiatrakowej. Ma ona na celu odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie poprzez zliberalizowanie odległości wiatraków od zabudowań mieszkalnych. Zgodnie z ustawą z 2016 r., elektrownie wiatrowe mogły być lokowane od domów według zasady 10 H (odległość odpowiadająca co najmniej 10-krotnej wysokości wiatraka). Przepisy zmieniono w 2023 r., zmniejszając wymagany dystans do 700 m. Kolejna nowelizacja, która będzie procedowana w 2024 r., ma ustalić nową granicę (zgodnie z zapowiedziami) na 500 m.

Kolejną kwestią, wpływającą na rozwój OZE w Polsce oraz na którą najczęściej zwracają uwagę eksperci, to zbilansowanie energii w systemie. Można to zaś uzyskać poprzez efektywne zarządzanie energią rozproszoną (np. zastosowanie magazynów energii, które będą przechowywać energię wyprodukowaną w godzinach szczytowych). 

Zasoby energii odnawialnej w Polsce wymagają wprowadzenia rozwiązań systemowych, które jeszcze bardziej pobudzą rozwój OZE. Może w tym pomóc także rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego oraz wdrożony cable pooling (podłączenie przynajmniej dwóch odnawialnych źródeł energii do tego samego przyłącza). Trudności przysparza też stan techniczny sieci wchodzących w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, który w większości nie jest przystosowany do obsługi źródeł rozproszonych, takich jak instalacja OZE. 

Zielona energia rośnie w siłę

Wykorzystanie OZE w Polsce powinno przybierać na sile z każdym rokiem, przynosząc korzyści nie tylko dla klimatau, ale też gospodarki. Dlatego od wielu lat realizujemy inwestycje mające na celu pobudzenie rozwoju źródeł niskoemisyjnych. Wprowadzamy kolejne zielone produkty oraz współpracujemy z wytwórcami energii OZE. Sprawdź ofertę Veolia dedykowaną firmom i instytucjom: kupimy Twoją zieloną energię i wspólnie zadbamy o bezpieczeństwo energetyczne.

Pragniemy również wspomnieć, że Veolia przechodzi transformację ekologiczną, a jej cele środowiskowe na 2030 i 2050 to kolejno -55% emisji CO2 do 2023 r.  i 0% do 2050 r.