Strefa Wiedzy

Rozwój technologii odnawialnych poprzez dekarbonizację

2024-06-17

Dekarbonizacja to proces, który ma na celu ograniczenie lub całkowite wygaszenie produkcji dwutlenku węgla. Ta inicjatywa dotyczy w szczególności takich sektorów jak: energetyka, przemysł oraz różnego rodzaju inwestycje. Skuteczne przeprowadzenie dekarbonizacji wymaga przestawienia się z paliw kopalnych na alternatywne, niskoemisyjne źródła energii. Taka zmiana w znaczącym stopniu przyczynia się do dynamicznego rozwoju OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.

Dekarbonizacja - co to znaczy?

Węgiel od lat był wykorzystywany jako podstawowy nośnik wytwarzania energii elektrycznej. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego w Polsce w 1990 roku funkcjonowało 70 kopalni węgla kamiennego. Natomiast pod koniec roku 2019 aktywnych było już tylko 20 z nich. Dekarbonizacja gospodarki powoli staje się faktem. Dużym krokiem w tym kierunku jest przyjęty podczas zakończonego niedawno posiedzenia Rady UE cel redukcji do 2030 r. emisji dwutlenku węgla do poziomu 55% wartości z 1990 r.

Wiele firm z sektora prywatnego i państwowych instytucji podejmuje liczne starania zmierzające do przejścia na odnawialne źródła energii, aby dostosować się do nadchodzących zmian. Dekarbonizacja przemysłu i sektora energetycznego jest kluczowa również z punktu widzenia realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050.

W Polsce realizacja tego zadania będzie wyjątkowo trudna, ponieważ w naszym kraju podaż energii nadal jest zdominowana przez paliwa kopalne. Według danych z 2020 w podaży energii największy udział mają kolejno: węgiel - 40%, ropa naftowa - 28% i gaz ziemny - 17%. Wysoki udział węgla wpływa na intensywność emisji CO2. Pod tym względem Polska plasuje się na drugim miejscu wśród krajów członkowskich IEA. Jest to zatem realny problem, który może mieć bardzo negatywny wpływ na naszą gospodarkę w niedalekiej przyszłości.

Strategia dekarbonizacji - jak ograniczyć emisję CO2?

Wobec rosnącej presji, przedsiębiorstwa są zmuszone podejmować liczne działania, aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do niezbędnego minimum. Za opracowaniem strategii dekarbonizacji przemawiają nie tylko regulacje prawne, ale także aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska.

Klienci, kontrahenci i inwestorzy kładą obecnie ogromny nacisk na kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem. Wdrożenie odpowiednich działań korzystnie wpłynie na wizerunek firmy i tym samym zwiększy jej szanse na osiągnięcie sukcesu finansowego. Jest to także niepowtarzalna szansa, aby zyskać przewagę nad konkurencję i zdobyć wysoką pozycję w branży.

Veolia wspiera firmy i spółki w odchodzeniu od korzystania z paliw kopalnych i przechodzeniu na bardziej zrównoważone źródła energii. Z naszą pomocą opracujesz skuteczną strategię dekarbonizacji, a Twoja firma będzie mogła korzystać z nowoczesnych technologii OZE. Nasza oferta obejmuje:

  • usługi efektywności energetycznej,
  • sprzedaż energii elektrycznej i gazu, pochodzących w dużej części z produkcji we własnych elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu,
  • usługi transformacji energetycznej,
  • odkup energii elektrycznej od wytwórców, którzy posiadają magazyn energii elektrycznej.

Transformacja energetyczna - dlaczego warto?

Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii powoduje, że coraz więcej firm i instytucji rozważa przeprowadzenie transformacji energetycznej w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W jaki sposób Veolia może Ci w tym pomóc? Naszym klientom zapewniamy niskoemisyjne dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu w konkurencyjnych cenach systemów Źródeł Pozasystemowych.

Rozwiązania proponowane przez firmę Veolia często stosowane są na terenach zurbanizowanych z ograniczonym dostępem do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, a także ograniczonej mocy przyłączeniowej sieci tradycyjnej cieplnej i gazowej. Zajmujemy się projektowaniem, budową i opieką nad systemami: kogeneracji, trigeneracji oraz hybrydowymi kotłami osiedlowymi i hybrydowymi kotłowniami dla budynków biznesowych i przemysłowych.Sprawdź szczegóły naszej oferty i zobacz, jak wiele możesz zyskać dzięki nowoczesnym technologiom energii odnawialnej!