Strefa Wiedzy

Czy możliwy jest rozwój OZE bez magazynów energii?

2024-05-08
Wraz z rozwojem nowych technologii możemy coraz lepiej wykorzystywać potencjał odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii służą również do przechowywania nadwyżek prądu wytworzonego przez instalację OZE. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaką rolę odgrywają te urządzenia w efektywnej zielonej transformacji?

Wraz z rozwojem nowych technologii możemy coraz lepiej wykorzystywać potencjał odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii służą również do przechowywania nadwyżek prądu wytworzonego przez instalację OZE.

Co to są magazyny energii?

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją magazynem energii nazywa się urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii. Tego rodzaju urządzenia są przyłączone do sieci i mają zdolność dostarczania energii elektrycznej do sieci. Co ważne, instalacja sama w sobie nie może być źródłem emisji, która w jakikolwiek sposób stanowiłaby obciążenie dla środowiska naturalnego.

Magazyny energii to akumulatory, w których energia jest przetwarzana elektrochemicznie. Do tego celu można stosować na przykład akumulatory litowo-jonowe. Najpierw energia jest gromadzona w magazynie, a następnie uwalniana w odwracalnych procesach chemicznych. Magazyny energii OZE to urządzenia wielokrotnego użycia, które mają swoją maksymalną żywotność – zwykle wynosi ona ok. 15 lat lub ok. 6 000 pełnych cykli.

Dlaczego odnawialne źródła energii potrzebują magazynów?

W Polsce energia elektryczna jest pozyskiwana w dużej mierze z paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny i paliwa ropopochodne. W procesie ich spalania do atmosfery uwalniany jest dwutlenek węgla. Jest to jedno z działań człowieka, które obok wycinania lasów powoduje znaczny wzrost poziomu atmosferycznego CO2, co nie pozostaje bez wpływu na klimat Ziemi.

Kraje Unii Europejskiej obrały sobie za cel zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w państwach UE do 42,5% do 2030 r., przy założeniu dążenia do osiągnięcia 45%. W ramach tych ustaleń kraje członkowskie zostały zobligowane do wdrożenia działań mających na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej na swoich rynkach.

Na jakim etapie obecnie znajduje się transformacja energetyczna w Polsce? Według Instytutu Fraunhofer w 2023 roku, aż 23,7% polskiej produkcji energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych, co oznacza, że zmiany zmierzają w dobrym kierunku.

W Polsce coraz częściej wytwarzamy energię elektryczną z OZE, której nie mamy jak zagospodarować. Nadwyżka energii łatwo może doprowadzić do przeciążeń sieci elektroenergetycznej. Dlatego już teraz warto pomyśleć o tym, jak usprawnić ten system i zwiększyć elastyczność sieci. Rozwiązaniem tej sytuacji mogą być magazyny energii elektrycznej, które odbierają nadmiar energii produkowanej w szczytach pogodowych i przechowują ją do czasu, gdy będzie mogła zostać wykorzystana.

Jak magazynować energię słoneczną?

Technologie magazynowania energii słonecznej pozwalają na efektywne zagospodarowanie nadwyżki energii z paneli fotowoltaicznych. Może się to odbywać przy użyciu wyodrębnionego urządzenia lub zespołu urządzeń, które pozwalają na przechowywanie energii w dowolnej postaci. Skuteczne sposoby magazynowania energii to:

  • mechaniczny – z wykorzystaniem magazynów sprężonego powietrza,
  • elektromechaniczny – akumulatory i ładowalne baterie,
  • chemiczny – tworzenie wodoru lub metanu,
  • elektryczny – superkondensatory,
  • termiczny – akumulacja ciepła jawnego lub utajonego.

Magazynowanie energii odnawialnej może być też realizowane za pomocą wielkoskalowych magazynów energii. Są to tzw. huby, czyli obiekty o mocy liczonej w setkach megawatów, a niekiedy nawet w gigawatach. Wielkoskalowe magazyny energii składają się z wielu mniejszych elementów rozmieszczonych na dużej powierzchni. W ostatnich latach w Polsce budowa wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii przyspiesza. W najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu liczby tego typu projektów.

Czy magazyn energii jest obowiązkowy?

Magazynowanie energii OZE pozwala zwiększyć opłacalność produkcji prądu np. ze słońca. Obecnie magazyny energii elektrycznej nie są obowiązkowym elementem instalacji fotowoltaicznej, jednak niewykluczone, że ta sytuacja ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości. Już teraz eksperci rozważają wprowadzenie tego wymogu w ramach programu Mój Prąd 6.0. Jednak ten pomysł wciąż wzbudza sporo kontrowersji i wymaga doprecyzowania.Niezależnie od tego, czy powstanie taki obowiązek, czy też nie, zdecydowanie warto inwestować w magazyny energii. Jeśli potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu transformacji energetycznej w Twojej firmie lub instytucji, koniecznie sprawdź naszą ofertę. W Veolia projektujemy i budujemy niskoemisyjne systemy energetyczne, a także kupujemy zieloną energię od wytwórców, którzy posiadają magazyny energii elektrycznej. Zapraszamy do współpracy!