Veolia

Veolia i środowisko

  • Ilość zasobów naturalnych, takich jak woda czy paliwa kopalne, jest ograniczona. Dlatego Veolia stawia sobie za cel ich ochronę i odnawianie. Szukamy ich alternatywnych źródeł m.in odzyskujemy wodę ze ścieków czy ciepło z procesów przemysłowych.
  • W naszej codziennej działalności tworzymy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów ale również ich ochronę i odnowę. W ten sposób redukujemy ich zużycie, a nasze usługi takie jak dostęp do wody, energii i czystego środowiska, możemy zapewnić większej liczbie mieszkańców.
  • W trosce o środowisko wdrażamy rozwiązania dla gospodarki obiegu zamkniętego, zmieniając odpady w cenny surowiec oraz zmniejszając zużycie wody, energii, surowców i redukując emisję zanieczyszczeń do środowiska.. Dzięki temu oszczędniej gospodarujemy dostępnymi zasobami, zachowujące je dla przyszłych pokoleń.
  • Pobierz RAPORT WPŁYWU – podsumowujący 25 lat działalności w Polsce oraz prezentujący projekty i rozwiązania realizowane m. in w trosce o planetę i jej zasoby.