Usługi transformacji energetycznej

Lokalne sieci energetyczne

Systemy dystrybucji ciepła, energii elektrycznej i chłodu dostosowane są do lokalnych potrzeb z wykorzystaniem tradycyjnych i odnawialnych źródeł oraz odzysku ciepła. Lokalne sieci energetyczne oparte są na zasadzie pełnego wykorzystania potencjału produkcji i magazynowania oraz zużycia energii przez uczestników systemu, gdzie każdy z uczestników może pełnić jednocześnie funkcję wytwórcy, konsumenta i magazynu energii. Lokalne sieci mogą pracować zarówno w układzie wyspowym, jak i we współpracy z systemami krajowymi lub miejskimi.

Założenia systemu:

  • Dostosowanie produkcji i zużycia do lokalnej specyfiki.
  • Ograniczenie strat energii na przesyle.
  • Ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń.

Przyłączenie do lokalnych sieci energetycznych jest idealnym rozwiązaniem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji poszukujących ograniczenie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i chłodu, pragnących uzyskać niezależność energetyczną i bezpieczeństwo dostaw energii, a także zainteresowanych udziałem w ochronie klimatu oraz redukcji emisji zanieczyszczeń i CO₂.

Ograniczenie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i chłodu.
Niezależność energetyczna i bezpieczeństwo dostaw energii.
Aktywne uczestnictwo w procesie.
Znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń oraz CO2.
Wykorzystanie efektu synergii dla ochrony klimatu przy zachowaniu komfortu.
Dobór urządzeń na podstawie charakterystyki cieplnej budynku.
Montaż urządzeń, niezbędne pomiary, uruchamianie i automatyka systemu.
Serwis instalacji.