Usługi efektywności energetycznej

Termiczne równoważenie instalacji ciepłej wody

Termiczne równoważenie instalacji ciepłej wody ma na celu poprawę rozprowadzenia ciepłej wody w budynku w taki sposób, by zachować najwyższą jakość obsługi mieszkańców w zakresie zaspokojenia potrzeb ciepłej wody niezależnie od odległości mieszkań i lokali od węzła cieplnego.

Gdzie zaleca się przeprowadzanie się termicznego równoważenia instalacji ciepłej wody

 • Termiczne równoważenie instalacji ciepłej wody powinno być stosowane w budynkach, które nie są wyposażone w zrównoważoną instalację ciepłej wody. W nich cyrkulacja wody odbywa się po linii najmniejszego oporu: im bliżej węzła, tym lepsze parametry dostawy ciepłej wody i im dalej od węzła, tym gorsze parametry dostawy ciepłej wody.
 • Termiczne równoważenie cyrkulacji wody gwarantuje równomierność jej przepływu przez wszystkie piony w zakresie ciśnienia i temperatury

Jak przebiega termiczne równoważenie cyrkulacji wody?

 1. 1Mini-audyt instalacji cwu.

 2. 2Podpisanie umowy na pozyskanie finansowania inwestycji

 3. 3Montaż urządzeń w budynku

 4. 4Przejęcie urządzeń na majątek klienta

Korzyści płynące z przeprowadzenia termicznego równoważenia cyrkulacji wody:

 • Efektywne rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej w instalacjach wewnętrznych budynku.
 • Zmniejszenie przepływu cyrkulacji cw, czego konsekwencją jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną przez pompy cyrkulacyjne.
 • Poprawa jakości dostaw cw na końcówkach instalacji (odległych od węzła).
 • Zmniejszenie strat ciepła instalacji.
 • Oszczędności finansowe – poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło.
 • Możliwość wnioskowania o białe certyfikaty

Jesteś zainteresowany termicznym równoważeniem cyrkulacji wody? Napisz do nas lub zadzwoń