Usługi efektywności energetycznej

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, potwierdzające realizację przedsięwzięcia polegającego na określonej redukcji zużycia energii. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii (TGE). Wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zgodnie z ustawą, wnioski o wydanie białych certyfikatów należy składać na etapie planowania, przed rozpoczęciem realizacji robót.

Białe Certyfikaty pozyskujemy dla:

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Przemysł

Jak przebiega proces pozyskiwania Białych certyfikatów?

 1. 1Wstępna identyfikacja
  planowanych przedsięwzięć służących efektywności energetycznej (PSPEE)

 2. 2Umowa
  Zasady współpracy w procesie pozyskiwania Białych Certyfikatów.

 3. 3Audyt efektywności energetycznej
  dla planowanych PSPEE oraz przygotowanie dokumentacji i wniosku do URE.

 4. 4Złożenie wniosku
  Wydanie świadectwa efektywności energetycznej (Białego Certyfikatu) do UR.

 5. 5Realizacje
  planowanych przedsięwzięć służących efektywności energetycznej (PSPEE).

 6. 6Zawiadomienie Prezesa URE
  o zakończeniu realizacji przedsięwzięć.

 7. 7Wydanie świadectwa
  Przyznanie świadectw przez URE.

 8. 8Rozliczenie umowy
  Przelew środków na konto Klienta.

Korzyści z pozyskania Białych Certyfikatów

 • „Bonus finansowy” – zwrot części poniesionych kosztów na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej
 • Niższe rachunki za energię – jako efekt inwestycji
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku