Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Taryfy i cenniki

  • Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
  • Ceny energii i ciepła systemowego w Polsce są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki URE). Przedsiębiorstwa energetyczne tj. Veolia przygotowują wnioski taryfowe, określające ceny ciepła, które są następnie analizowane przez URE. Ceny ciepła systemowego zależą w dużej mierze od kosztów paliw (węgla).
  • Aktualne taryfy i cenniki znajdują się na stronach miast w których dostarczamy ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.