Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Jak przebiega proces przyłączania?

  1. 1Zgoda na komunikację elektroniczną.

  2. 2Zapytanie o możliwość przyłączenia do MSC.

  3. 3Wniosek o przyłączenie.

  4. 4Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej.

  5. 5Umowa o przyłączenie.

  6. 6Realizacja umowy o przyłączenie.

  7. 7Umowa sprzedaży ciepła.