Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Gdzie można się przyłączyć?

  • Dokumentem na podstawie, którego można zawrzeć Umowę o przyłączenie są Warunki Przyłączenia, które określają warunki techniczne i ekonomiczne realizacji inwestycji przyłączeniowej.
  • Przed wydaniem Warunków Przyłączenia należy złożyć Zapytanie o możliwość przyłączenia i jest to wstępne badanie odległości obiektu od sieci cieplnej, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przyszłej inwestycji.
  • Cały ten proces odbywa się elektronicznie. Zapraszamy do zapoznania się z nim pod poniższymi linkami do miast gdzie oferujemy ciepło z miejskiej sieci cieplnej.