Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Czym jest miejska sieć ciepłownicza?

Schemat ciepła systemowego