Nasze rozwiązania i zrealizowane projekty

Zdalne zarządzanie energią - Hubgrade w Warszawie

Optymalizujemy zarządzanie energią w budynkach, by zwiększyć komfort mieszkańców i obniżyć koszty.


Hubgrade to serce systemu wspierającego zarządzanie energią cieplną w budynkach objętych usługą BES (Building Energy Service). Podobnie jak w przypadku Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej pozwala on na monitorowanie i kontrolowanie zużycia ciepła w danym obiekcie. Hubgrade pomaga dostosować temperaturę do potrzeb mieszkańców, zbierając i analizując historyczne i bieżące dane. Dzięki temu możemy zapewnić komfort cieplny bez względu na pogodę, ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć jej koszty.

Zdalne zarządzanie energią - Hubgrade w Warszawie

Kluczowe liczby

11%

średnia redukcja zużycia energii na budynek

6 tys. ton

roczna redukcja emisji CO2

60 tys. GJ

roczna oszczędność energii, pozwalająca ogrzać 15 wieżowców

Efektywność i bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej

Wdrażamy samowystarczalne systemy energetyczne.


NOWE JEDNOSTKI KOGENERACYJNE W WARSZAWIE

W warszawskich dzielnicach Włochy i Bielany Veolia uruchomiła dwa nowe źródła kogeneracyjne zasilane gazem o mocy 1 MW, których praca wspierać będzie lokalny system ciepłowniczy.
Energia elektryczna wyprodukowana z nowych jednostek będzie mogła być sprzedawana lokalnym klientom w rozwiązaniach klastrowych. Oprócz korzyści środowiskowych wynikających z efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, nowe źródła będą stanowiły również realne wsparcie w utrzymaniu wysokiego standardu i zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw ciepła dla klientów korzystających z sieci ciepłowniczej należącej do Veolii.

Efektywność i bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej

Kluczowe liczby

12 tys. ton

redukcja emisji CO2

16 tys. MWh

wyprodukowanej energii elektrycznej

60,5 GJ

wyprodukowanego ciepła

Energooszczędne budownictwo - Trigeneracja w Warszawie

Wspieramy Fundację Ronalda McDonalda dostarczając mieszkańcom Domu dla Rodzin w Warszawie ekologiczne ciepło, chłód i energię elektryczną.


DOM DLA RODZIN, WARSZAWA

„Dom dla rodzin”, w którym mieszkają bliscy pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego, został wyposażony przez Veolię w kompleksowe, nowoczesne i bezpieczne rozwiązania energetyczne, zapewniające placówce ciepło i chłodzenie budynku. Dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, system zapewnia oszczędność energii, optymalizację kosztów oraz mniejszą emisja CO2 i pyłów do atmosfery, a platforma BMS pozwala na bieżąco kontrolować zużycie energii. Dodatkowo obiekt został wyposażony stację ładującą, pozwalającą na naładowanie baterii samochodu elektrycznego w zaledwie 4 godziny.

Energooszczędne budownictwo - Trigeneracja w Warszawie

Kluczowe liczby

52%

energii pochodzi ze źródeł odnawialnych

150 m2

paneli fotowoltaicznych zapewnia moc 30 kWp

22 kW

moc ładowarki dla pojazdów elektrycznych