Karolina Roszyk

2022-08-26

Karolina Roszyk jest doświadczoną finansistką, która w strukturach Grupy Veoliaw Polsce zarządza podatkami od ponad 10 lat. Absolwentka oraz doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany doradca podatkowy.