Nasi klienci:

  • Małe przedsiębiorstwa (zużywające do 10 000 MWh rocznie).
  • Duże przedsiębiorstwa (zużywające powyżej 10 000 MWh rocznie).
  • Instytucje publiczne i państwowe.
  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
  • Wytwórcy OZE (o mocy powyżej 500 kW).