Aktualności

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

2024-03-05
Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Sercem systemu OptiGO! jest nowoczesne Centrum zarządzania energią – Hubgrade, które pozwala zdalnie i na bieżąco monitorować zużycie ciepła w budynku, aby następnie je      dostosowywać do aktualnej pogody i potrzeb

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Sercem systemu OptiGO! jest nowoczesne Centrum zarządzania energią Hubgrade, które pozwala zdalnie i na bieżąco monitorować zużycie ciepła w budynku, aby następnie je      dostosowywać do aktualnej pogody i potrzeb budynku utrzymując komfort cieplny, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia rachunków za energię oraz poprawia efektywność energetyczną budynku. 

System daje również korzyści finansowe i środowiskowe: średnio dla jednego budynku zasilanego w ciepło systemowe, z jednego węzła cieplnego OptiGO! pozwala wygenerować ok. 269 GJ/rok oszczędności energii finalnej, niespełna 19  [t/rok] redukcji emisji CO2 oraz 13,4 proc. redukcji zużycia ciepła.

▁▁▁

Obowiązek poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Budynki w Unii Europejskiej (UE) odpowiadają łącznie za ok. 40 procent zużycia energii i 36 procent emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. To właśnie z tego względu, budownictwo odgrywa dziś kluczową rolę w walce z zanieczyszczeniem powietrza w całej Unii Europejskiej.

Rozwiązania Veolii w Polsce w zakresie ograniczenia zużycia energii stanowią odpowiedź na wyzwanie związane z rosnącymi kosztami energii elektrycznej i cieplnej. Są również istotnym aspektem proekologicznej strategii firmy, której założeniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i ochrona środowiska naturalnego.

Krzysztof Zamasz, członek zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce: “Veolia w Polsce dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Naszą ambicją jest dekarbonizacja nie tylko aktywów własnych, ale również wsparcie naszych partnerów z  sektora komunalnego, gdzie priorytetem jest efektywność energetyczna. System OptiGO! to nowoczesne narzędzie, umożliwiające aktywne kontrolowanie własnego zużycia energii, pomagając klientom w podejmowaniu świadomych decyzji. Wierzymy, że samoświadomość energetyczna jest kluczowym elementem odpowiedzialnego podejścia do konsumpcji, a nasza firma jest zaangażowana we wspieranie takich praktyk”.

Obecnie aż około 75 procent budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie.      Aby zachęcić państwa członkowskie do wprowadzenia zmian, Komisja Europejska ustanawia nowe standardy. Już wkrótce ma wejść w życie nowelizacja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD). Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie zerowej emisyjności budynków do 2050 r., co przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej całej Unii Europejskiej, ale także do likwidacji ubóstwa energetycznego, poprawy komfortu życia i zdrowia, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne. Nowelizacja unijnej dyrektywy budynkowej, która ma być przyjęta już w marcu br. oznacza nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomości. 

Straty energii generowane przez budynki można ograniczyć wdrażając  rozwiązania efektywnościowe takie jak OptiGO!, które dla budynku wyposażonego w jeden węzeł cieplny w pozwala wygenerować średnio ok. 269,000 GJ/rok oszczędności energii finalnej, prawie 19,000 [t/rok] redukcji emisji CO2 oraz 13,4 procent redukcji zużycia ciepła. Obecnie Veolia zarządza ponad 1700 budynkami w Polsce, generując średnie oszczędności zużycia energii na poziomie 13,4%. Obecnie rozwiązanie to zostało rozbudowane o dostęp do finansowania i ekspertyzy Veolii. 

Piotr Sprzączak, Dyrektor ds. Rozwoju, Linia Biznesowa ESCO:Dzięki audytom energetycznym w ramach OptiGO! wspieramy optymalizację zużycia energii z różnych źródeł, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów operacyjnych. Zarządcy budynków otrzymują od Veolii kompleksowe wsparcie, dostęp do finansowania i ekspertyzy, dzięki czemu zarówno oni jak i mieszkańcy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię, przy zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa. W Veolii rozwijamy szeroką gamę produktów efektywnościowych, w tym usługę OptiGO! Aktualnie poszerzamy naszą ofertę o inne rozwiązanie w formule ESCO, mające na celu obniżenie zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej, a także redukcję kosztów związanych z energią”.