Usługi efektywności energetycznej

BES-Hubgrade

BES-Hubgrade (Building Energy Services-Hubgrade) to innowacyjny, inteligentny system efektywnego zarządzania energią cieplną, oparty na najnowszych rozwiązaniach technicznych, zdalnym starowaniu urządzeniami oraz na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników. Umożliwia optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku.

BES-Hubgrade (Building Energy Services-Hubgrade) to idealne rozwiązanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz wszelkich instytucji, dla których istotne jest uzyskanie komfortu użytkowników ciepła w budynkach, korzyści finansowych (oszczędności i środki finansowe z tzw. białych certyfikatów), zwiększenia niezawodności i poprawy wydajności urządzeń w węźle cieplnym oraz aktywny udział we wspieraniu polityki antysmogowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych szkodliwych dla środowiska oraz CO₂.

Korzyści wynikające z zastosowania BES-Hubgrade (Building Energy Services-Hubgrade):

 • Gwarancja stałego komfortu cieplnego i bezpieczeństwo dostawy ciepła, niezależnie od warunków pogodowych, zapewniona dzięki ciągłemu monitoringowi parametrów węzła cieplnego, analizie pogody, wielopunktowym pomiarom temperatury oraz systemowi zdalnego sterowania pracą węzła.
 • Zwiększenie niezawodności i poprawy wydajności urządzeń w węźle cieplnym.
 • Niższe opłaty za zużyte ciepło dzięki redukcji zużycia ciepła, będącej wynikiem pracy inteligentnego systemu BES-Hubgrade i kontroli systemu przez ekspertów Veolia.
 • Możliwość ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty i uzyskania tym samym dodatkowych środków finansowych.
 • Korzyści środowiskowe: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych szkodliwych dla środowiska oraz CO₂ i wspieranie polityki antysmogowej.
 1. Mini audyt.
 2. Doposażenie
  w unikatowy
  regulator węzła
  ciepłowniczego.
 3. Hubgrade, czyli centrum zarządzania
  energią.
 4. Służby techniczne
  Veolia oraz
  pogotowie
  ciepłownicze.
 5. Raporty.