Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to kluczowy element całej gospodarki. Veolia zapewnia sektorowi MŚP kompleksowe wsparcie w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu. Oszczędzamy Twój czas i pieniądze oferując w zamian energię elektryczną, energię z odnawialnych źródeł oraz inne rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

DLA KOGO JEST TA OFERTA?

Jednoosobowe działalności
gospodarcze

Małe firmy
rodzinne

Spółdzielnie

Startupy

Niewielkie przedsiębiorstwa

Małe grupy
zakupowe

Pośrednicy zakupu
energii oraz gazu

…oraz wszystkie inne podmioty zużywające do 10 000 MWh rocznie, które nie podlegają pod Prawo Zamówień Publicznych. Znalazłeś tutaj profil swojej działalności? Zobacz, co dla ciebie mamy.

>

Jednoosobowe działalności
gospodarcze

>

Małe firmy
rodzinne

>

Spółdzielnie

>

Startupy

>

Niewielkie przedsiębiorstwa

>

Małe grupy
zakupowe

>

Pośrednicy zakupu
energii oraz gazu

…oraz wszystkie inne podmioty zużywające do 10 000 MWh rocznie, które nie podlegają pod Prawo Zamówień Publicznych. Znalazłeś tutaj profil swojej działalności? Zobacz, co dla ciebie mamy.

VeoStandard

 

• Atrakcyjna cenowo oferta sprzedaży energii elektrycznej i gazu, pochodzącej w dużej części z produkcji we własnych elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu.

 

• Produkt przeznaczony dla wszystkich Klientów, oferowany wg. standardowego cennika, a dla rocznego zużycia energii elektrycznej lub gazu większego niż 3000 MWh – na podstawie wyceny indywidualnej.


Więcej o korzyściach oferty VeoStandard

 

• Standardowy, najpopularniejszy na rynku typ kontraktu, oparty na stałej cenie w czasie trwania umowy, z gwarancją jej niezmienności. Sprzedawana energia jest w 100% zabezpieczona zakupem po stronie hurtowej.

 

• Czas kontraktu dostosowany do potrzeb Klienta 

 

• Cena – zgodnie z potrzebą Klienta – może być uśredniona dla całego okresu kontraktu lub zróżnicowana dla poszczególnych okresów (lat, kwartałów, miesięcy).

 

Oferta VeoStandard jest dla Ciebie, jeśli:

 

• Chcesz mieć pewność niezmienności konkretnych kwot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu w swoich budżetach

 

• Poszukujesz pewnego kontraktu nawet na kilka lat wprzód

 

• Nie posiadasz fachowej wiedzy na temat funkcjonowania rynku energii i gazu, które pozwalałyby samodzielnie analizować sytuację na giełdach i na tej podstawie podejmować decyzje zakupowe.

 

Cennik

 

ważny od 1.12.2022

ważny od 1.01.2022

 

Energia elektryczna >   

Energia rezerwowa >

 

Energia elektryczna >   

Energia rezerwowa >

VeoFlex

 

• Elastyczna forma zakupu energii elektrycznej i gazu oparta indeksowaniu ceny zakupu do giełdowych notowań kontraktów terminowych.

 

• Produkt przeznaczony dla wszystkich Klientów o rocznym zużyciu energii elektrycznej lub gazu większym niż 500 MWh , oferowany wg. standardowego cennika, a dla rocznego zużycia energii elektrycznej lub gazu większego niż 3000 MWh – na podstawie wyceny indywidualnej.

 


Więcej o korzyściach oferty VeoFlex

 

• Kontrakt daje możliwość samodzielnego podejmowania decyzji zakupowej. Klient, poprzez złożenie zlecenia wskazuje moment oraz część kontraktu, która ma zostać zabezpieczona zakupem hurtowym na Towarowej Giełdzie Energii SA - co stwarza możliwość optymalnego wyboru parametrów handlowych kontraktu.

 

• W zależności od wolumenu zużycia Klient ma możliwość uruchomienia od 1 do kilku transz zakupowych indeksowanych cenami kontraktów terminowych rocznych, kwartalnych lub miesięcznych. Klient może uruchomić transzę bezwarunkowo (z cenami z danego dnia) lub warunkowo (transza zostanie zrealizowana jeśli na giełdzie zostanie osiągnięta wskazana cena).

 

• Czas kontraktu może być dowolny – jest on dopasowywany do potrzeb Klienta, jednakże musi być on kompatybilny z okresami dostaw najpopularniejszych kontraktów terminowych na giełdzie – rocznym, kwartalnym bądź miesięcznym.

 

Oferta VeoFlex jest dla Ciebie, jeśli:

 

• Chcesz wykorzystać fluktuacje cenowe w celu zoptymalizowania kosztów zakupu energii w swoich budżetach

 

• Posiadasz kompetencje w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz potrafisz zinterpretować sygnały płynące z gospodarki, które pozwalają samodzielnie analizować sytuację rynkową i na tej podstawie podejmować decyzje zakupowe

 

• Akceptujesz ryzyko strat, jakie możesz ponieść w wyniku samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych na giełdzie

 

• Masz zasoby ludzi i czasu do ciągłego monitorowania sytuacji rynkowej.

 

Cennik

 

ważny od 1.12.2021 ważny od 1.01.2022

 

Energia elektryczna >   

Energia rezerwowa >

Gaz >

 

Energia elektryczna >   

Energia rezerwowa >

Gaz >

VeoDuo

 

• Kontrakt sprzedaży energii elektrycznej z jednoczesnym odkupem energii wyprodukowanej w instalacji OZE (wiatrowej, solarnej, wodnej, biogazowej).

 

• Produkt przeznaczony dla wszystkich Klientów, którzy posiadają u siebie instalację wytwarzającą energię elektryczną na swoje własne potrzeby i chcą skompensować produkcję z tej instalacji z energią pobieraną.

 


Więcej o korzyściach oferty VeoDuo

 

• Kontrakt jest oparty na dwóch niezależnych strumieniach – sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne oraz odkupu jej nadwyżek wprowadzonych do sieci – w jednym i drugim przypadku wg. atrakcyjnych stawek cenowych znacznie atrakcyjniejszych niż w mechanizmie prosumenta. Kontrakt daje możliwość wzajemnej kompensacji płatności.

 

• Dzięki VeoDo Klienci nie muszą być prosumentem, aby wykorzystać w pełni 100% wyprodukowanej u siebie energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu poprawności rozliczeń wypełnienia obowiązku umorzenia certyfikatów kolorowych, rozliczenia akcyzy i VAT-u.

 

Oferta VeoDuo jest dla Ciebie, jeśli:

 

• Masz rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji

 

• Nie chcesz wracać do umowy kompleksowej

 

• Nie chcesz korzystać z mechanizmu rozliczania prosumenta wg. starego mechanizmu, w którym tracisz 20% lub 30% energii magazynowanej w sieci

 

• Nie chcesz korzystać z mechanizmu rozliczania prosumenta wg. nowego mechanizmu

 

• Posiadasz instalacje wytwórcze o mocy większej niż 50 kW

 

• Nie chcesz ograniczać mocy swojej instalacji do poziomu potrzeb własnych

 

* Uwaga! Z VeoDuo nie mogą skorzystać Klienci, których instalacje wytwórcze OZE zostały wybudowane ze środków unijnych bądź innych dofinansować, których zasady udzielania przewidywały w tzw. okresie trwałości projektu zakaz uzyskiwania przychodów z wybudowanych instalacji.

 

Cennik

 

ważny od 1.12.2021 ważny od 1.01.2022

 

Energia elektryczna >   

Energia rezerwowa >

Gaz >

 

Energia elektryczna >   

Energia rezerwowa >

Gaz >

VeoGreen

 

Kontrakt na odkup energii wyprodukowanej przez Klienta w jego instalacji OZE (wiatrowej, solarnej, wodnej, biogazowej). Negocjowany indywidualnie.

Możliwość otrzymania oferty sprzedaży w 100% zielonej energii elektrycznej

Nieograniczone wspólne inwestycje w źródła OZE

formularz kontaktowy

Już dziś zacznij oszczędzać na energii.

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez odpowiednią spółkę z grupy Veolia (wymienioną w Polityce prywatności) w celu udzielenia odpowiedzi na zasadne zapytanie lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Veolia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku, gdy odpowiedź na zadane pytanie będzie wymagała przekazania informacji marketingowych spółek Veolia, wysyłka zapytania stanowi jednocześnie zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub zgodę na marketing z wykorzystaniem podanego numeru telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga telefoniczną oraz Prawem Telekomunikacyjnym w związku z art. 4 pkt 11 RODO.

Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo odrębną, dobrowolną zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez spółki z grupy Veolia będące współadministratorami Państwa danych osobowych, do celów marketingowych przesyłanych mailowo lub telefonicznie, zgodnie z Państwa wyborem. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny mogą Państwo cofnąć w każdym momencie i bez podawania przyczyny.

Przysługują Państwu prawa z RODO, w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu, dostępu do danych, ich sprostowania, aktualizacji i usunięcia, prawo do otrzymania kopii danych. Pełną informację RODO znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://www.veolia.pl/polityka-prywatnosci
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Grupie Veolia w Polsce:
Marcin Nawojski
inspektor.pl.vpol@veolia.com

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz poznać więcej szczegółów? Wypełnij formularz znajdujący się obok.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

Polska

Tel: +48 22 568 81 00

REGON: 142749104

NIP: 5213589769

Twoja wiadomość została wysłana