Veolia jest pierwszą w Polsce firmą niebędącą lokalną grupą energetyczną, która przystąpiła do postępowania i wygrała duży przetarg na tzw. umowę kompleksową, łączącą sprzedaż i dystrybucję na jednej fakturze. Jest to duża zmiana w podejściu do oferowania umów na dostawy energii elektrycznej, która polega na tym, że firmy, takie jak Veolia, które nie posiadają sieci dystrybucyjnej, mogą przedstawiać konkurencyjną ofertę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej w formie umowy kompleksowej.

- Veolia jest spółką z miejskim rodowodem. Od 25 lat jesteśmy partnerem 123 samorządów w Polsce, a w 78 miastach zarządzamy sieciami ciepłowniczymi, dostarczając swoje usługi do niespełna 3 mln mieszkańców. Naszym podstawowym biznesem w Polsce jest ciepłownictwo, ale rozwijamy też nowoczesne usługi typu „smart”, wspierające zarządzanie współczesnymi miastami w obszarach energii, wody i odpadów – mówi Frédéric Faroche, dyrektor generalny, prezes zarządu Grupy Veolia w Polsce.

Umowa kompleksowa przyniesie również korzyści dla środowiska dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Znaczna część energii, którą Veolia będzie sprzedawać do Gdańska, będzie produkowana ze źródeł odnawialnych (takich jak biomasa) w elektrociepłowniach Veolii w Polsce. Jednocześnie lokalni prosumenci z grupy przetargowej, wytwarzający energię odnawialną otrzymają od Veolii korzystniejsze zasady rozliczeń i mechanizmów rabatowych za oddanie swojej zielonej energii do sieci.

- Cieszę się, że Miasto Gdańsk zorganizowało przetarg na dostawy energii, w którym po raz pierwszy w tym roku mogły wziąć udział nie tylko firmy lokalne, oferujące sprzedaż energii elektrycznej w formie umowy kompleksowej. Od dawna wspieramy samorządy doradzając jak efektywnie przeprowadzić zakupy energii elektrycznej na wolnym rynku, ale także sami takie atrakcyjne oferty przedstawiamy – mówi Krzysztof Zamasz, prezes zarządu Veolia Energy Contracting Poland, dyrektor handlowy, członek zarządu Grupy Veolia w Polsce.

 

Postępowanie przetargowe optymalizujące dostawy energii i ceny

Tegoroczna umowa, którą po raz pierwszy zawarto z Veolią, podobnie jak w latach ubiegłych podlegała procedurze przetargowej w ramach grupy zakupowej zorganizowanej przez Urząd  Miejski w Gdańsku. Jest to rozwiązanie umożliwiające zoptymalizowanie kosztów zakupu energii i jej bardziej racjonalne wykorzystanie. Wspólne dla całej grupy zakupy energii mogą mieć istotny wpływ na cenę usług. Podmioty publiczne, na przykład z jednej gminy lub jednego regionu, łączą się w grupy zakupowe. Współpraca poszczególnych jednostek (takich, jak gmina, przedsiębiorstwa, placówki kulturalne, ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola) czyni je bardziej atrakcyjnymi dla sprzedawcy i pozwala uzyskać lepsze ceny oraz wynegocjować korzystniejsze warunki zakupu energii.

- W obliczu wciąż rosnących cen energii elektrycznej musimy poszukiwać sposobów, aby optymalizować koszty związane z dostawą prądu. Jednym ze sposobów, który stosujemy już od 10 lat, jest dokonywanie zamówień w imieniu całej grupy zakupowej. Takie działanie daje nam doskonałą pozycję negocjacyjną, dzięki czemu oferty mogą być korzystniejsze. W tym roku poszliśmy o krok dalej. Udało się nam przełamać wieloletnią dominację lokalnego dostawcy i podpisać bardzo korzystną – zważywszy na niezwykle trudną sytuację na rynku energetycznym – umowę z nowym dostawcą, czyli spółką Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Trzeba pamiętać, że przy tak gigantycznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, jakie generuje cała miejska infrastruktura, nawet niewielka obniżka ceny jednostkowej, w ostatecznym rozrachunku skutkuje ogromnymi oszczędnościami – dodaje.

Od 2011 roku Gdańsk korzysta z uprawnień wynikających z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych i organizuje wspólne zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej. Począwszy od 2012 roku grupa zakupowa została rozszerzona o spółki komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie w skład grupy zakupowej wchodzi kilkadziesiąt podmiotów, w tym jednostki miejskie, takie jak gdańskie ZOO, Gdański Ośrodek Sportu czy spółka Gdańskie Nieruchomości, ponad 20 gmin, spółki komunalne, instytucje kultury i inne organizacje. Pełna lista podmiotów działających wspólnie znajduje się w załączniku.    

W imieniu Gminy miasta Gdańska, Urzędu miejskiego w Gdańsku oraz wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej podpisali Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych. Veolię Energy Contracting Poland reprezentowali Bartosz Krysta, członek zarządu oraz Artur Dembny, dyrektor Departamentu Sprzedaży.

formularz kontaktowy

Już dziś zacznij oszczędzać na energii.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. zgodnie z Pana/Pani żądaniem w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/zadane pytanie i/lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach (cele marketingowe) od Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów komunikacji (proszę zaznaczyć odpowiednio okienko lub okienka):

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. do celów marketingowych za pośrednictwem objętych zgodą kanałów komunikacji. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny może Pani / Pan cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny poprzez jeden z poniższych sposobów: (i) wysłanie wiadomości na e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com, (ii) pisemnie na adres administratora: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa (iii) wysłanie wiadomości na e-mail, na który Pan / Pani przesłał/a zgodę.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Jest Pan/Pani uprawniona do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz poznać więcej szczegółów? Wypełnij formularz znajdujący się obok.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

Polska

Tel: +48 22 568 81 00

REGON: 142749104

NIP: 5213589769

Twoja wiadomość została wysłana